Noord-Limburgse Snelschaats Vereniging

Spring eens binnen en leer op je eigen tempo snelschaatsen,
plezier gegarandeerd voor JONG EN OUD !!!

Lidmaatschap seizoen 2020-2021

GEINTERESSEERD ?

Spring dan even binnen tijdens de trainingen op woensdag of zaterdag in Luna’s IJsstadion in Lommel of neem contact op via secretaris@nlsv.be. Wij nemen dan graag snel contact met u op ! De eerste 3 beurten in Lommel zijn proefbeurten en zijn volledig gratis. Aan jongeren worden schaatsen en helm gratis ter beschikking gesteld door de club.

Om in regel te zijn met de voorschriften van Sport Vlaanderen heeft de VLSU in 2019 beslist dat de aansluiting loopt van 1 januari tot 31 december.
Het lidgeld voor 2020 blijft onveranderd maar voor het jaar 2021 is er een aanpassing gebeurd. Bij aansluiting bij de start van het seizoen 2020-2021 wordt voor 2020 50 % van het lidgeld in rekening gebracht, vermeerderd met het lidgeld voor 2021.
Meerdere leden van eenzelfde gezin krijgen nog steeds een vermindering.

2020

Lidgeld t/m 13 jaar :

1ste lid € 65,00
2de lid € 60,00
3de lid e.v. € 55,00


Lidgeld vanaf 14 jaar :

1ste lid € 70,00
2de lid € 65,00
3de lid e.v. € 60,00


2021

Lidgeld t/m 13 jaar :

1ste lid € 80,00
2de lid € 75,00
3de lid e.v. € 70,00


Lidgeld vanaf 14 jaar :

1ste lid € 85,00
2de lid € 80,00
3de lid e.v. € 75,00


Ziekenfondsen komen jaarlijks tussen tot € 30,00 per persoon voor hun leden die een bewegingssport uitoefenen in clubverband. Voor het bekomen van deze tegemoetkoming, laat je het document van het ziekenfonds door het secretariaat invullen en afstempelen, gemakshalve tesamen met de jaarlijkse aansluiting.

Huur van uw schaatskledij per schaatsseizoen :

Vanaf het seizoen 2017-2018 wordt er van alle leden verwacht om in de clubkledij aan te treden op training en tijdens de wedstrijden. Indien een lid wordt geselecteerd voor de nationale selectie en in die hoedanigheid deelneemt aan een wedstrijd, wordt hier natuurlijk vanaf geweken.

Standaard wordt € 25,00 voor de huur van de clubkledij in rekening gebracht.

Huur van uw schaatsen per schaatsseizoen :

Klapschaatsen

1ste lid € 25,00
2de lid € 20,00
3de lid e.v.  € 15,00


Vaste schaatsen

1ste lid € 15,00
2de lid € 10,00
3de lid e.v. € 5,00